BRANNÝ TROJBOJ - závody

Spolupořádající organizace:

Sportlov s.r.o. a DobrodružstvíNaStřelnici.cz

IČ: 280 716 20, zbrojní licence: CG001073

a

Město Dačice s Městskou Policií Dačice

rozhodčí: Tomáš Zelinka, Votěch Marek, Kamila Drexlerová, Tereza Marková. 

Range Master: Tomáš Zelinka

IT podpora: Kamila Drexlerová 


Požadavky na závodníky:

zbrojní průkaz sk B, D nebo E.

Zahraniční závodníci: 

zbrojní průkaz členské země EU + Evropský zbrojní průkaz.

Popis závodu:

Tři střelecké situace - trojboj


Ceny pro vítěze:

1. místo - samonabíjecí puška UZI

2. místo - kydexové pouzdro na zbraň na míru,

3. místo - pohár


Zbraně + náboje:

samonabíjecí puška, min. 25 nábojů + samonabíjecí pistole, min. 50 nábojů.

Samonabíjecí pušky můžeme zapůjčit. Prodej nábojů všech ráží zajištěn.

Tréning a nastřelování zbraní: 28. 5., 4. 6. a 6. 6. - přesné časy nutno objednat na tel. 608 420 234.

Maximální počet startujících - 30.

Počet závodníků přihlášených k 3.6.2018, 19:00 - 26.

Poslední 3 místa. (jedno VIP místo je rezervováno pro ředitele místní banky K.G. - prý přijde bude-li hezké počasí).

_______________________________

Všechny situace zveřejněné a popsané. Maximální počet bodů 640.

Situace jedna - střelba na čas - vzdálenost 80 m. Maximální počet bodů 185.

Samonabíjecí puška bez podpory (dvojnožky - bipodu)  se dvěma zásobníky po 10 nábojích (celkem 20). Ráže minimálně 5,45x39, maximálně 30-06 Spr. Otevřená mechanická mířidla - libovolná provedení, která nevyužívají elektronické a/nebo optické prvky. Vložená optická vlákna se nepovažují za optické prvky. 5 nástřelných nábojů plus 2x10 soutěžních nábojů na 80 m. 3 IPSC poppery, každý za 5 bodů a 3 IPSC minipoppery, každý za 10 bodů + papírový terč "nekrytě ležící figura". Počet bodů dle terče - maximálně 140. Celkový čas se k výslednému počtu dosažených bodů započítává koeficientem ( počet bodů : celkový čas ve vteřinách x 1000 ). Startovní pozice: Závodník stojí na startovní čáře, zbraň položená na podložce, 2 napáskované zásobníky mimo zbraň. Na startovní povel střelec ulehne na podložku, nabíjí a střílí 2x10 nábojů na určené terče.  Pokud závodník vystřelí na papírový terč, aniž by sestřelil všechny poppery, nebudou mu zásahy do papírového terče počítány. Timer se zastavuje po vystřelení posledního náboje. (zbraně můžeme na místě zapůjčit - k výběru na 20 různých ověřených a nastřelených pušek).

Situace dvě - běh a mířená střelba na čas. Maximální počet bodů 200.

Po odstřílení situace jedna VŠEMI závodníky a po vyhodnocení střelby následuje situace dvě - běh na 75m s přeběhnutím překážky 1,2 m vysoké a 6 m dlouhé o šířce 35cm - fošna, (lze nepřekonávat a oběhnout) a střelba ze samonabíjecí pistole ráže minimálně 9 mm s otevřenými mířidly, které nevyužívají elektronické a/nebo optické prvky. Vložená optická vlákna se nepovažují za optické prvky. Povolené jsou dva zásobníky po 10 nábojích. V případě, že závodník používá zásobníky s nižší kapacitou, může použít více zásobníků, nebo dobíjet náboje na palebné čáře. Startovní pozice: Pistole nenabitá, v opaskovém pouzdře, zásobníky vyjmuté. Ihned po doběhnutí na střelecké stanoviště následuje bez povelu nabití zbraně + mířená střelba na dva pistolové terče 50/20. Jeden terč vzdálený od střelce 15 m a druhý 25 m. Na každý terč 10 výstřelů. Celkový čas běhu + střelby se k výslednému počtu dosažených bodů započítává koeficientem: ( počet bodů : celkový čas ve vteřinách x 1000). Pokud závodník zvolí oběhnutí překážky, namísto překonání, přičítá se mu 20 vteřin.

Po splnění situace dvě následuje zastavení timeru a zapsání času do výsledků. Závodník nabíjí libovolný počet zásobníků /minimálně 2 - maximálně 30 nábojů. Na kontrolu zbraně, nabití 30 nábojů a přípravu k situaci 3 má závodník 180 vteřin. Po odsouhlasení připravenosti zbraně a nábojů rozhodčím následuje situace tři.

Situace tři - IPSC poppery + IPSC mini poppery + terč 50/20. Maximální počet bodů 240.

Stejná pistole jako v situaci dvě.

Start - nenabitá zbraň v pouzdře, napáskované zásobníky po maximálně 15 nábojích, minimálně dva zásobníky - v sumkách nebo v kapsách. Start spouští timer a následuje střelba na čas a počet bodů na padacích 12 IPSC popperů a 13 IPSC mini popperů. Prvních 6 terčů ze střeleckého stanoviště A. Následuje přesun na střelecké stanoviště B - střelba na 10 terčů. Přesun na stanoviště C a střelba na zbývajících 9 terčů. Stanoviště A, B a C jsou označeny. Mezi nimi vymezen koridor z červenobílé pásky. V případě, že závodníkovi po sestřelení všech 25 popperů zůstávají náboje, následuje střelba ze stanoviště C na papírový terč 50/20. Každý popper je hodnocený 5 body, každý minipopper 10 body. Sestřelí-li závodník všechny poppery, případné zbylé náboje do celkového počtu 30 ze situace 3 ihned střílí na papírový terč 50/20, přičemž mu rozhodčí vyhodnotí zásahy s plusovým počtem bodů podle zásahů. Pokud závodník vystřelí na papírový terč, aniž by sestřelil všechny poppery, nebudou mu zásahy do papírového terče počítány.

O vítězi a dalších místech v pořadí rozhoduje součet všech tří střeleckých situací.

Bezpečnost:

Závodníci, kteří se dostaví na závod s nabitou zbraní, se musí ihned ohlásit představiteli závodu, který dohlédne na vybití zbraně. Závodníci, kteří tak neučiní, budou ze soutěže vyloučeni. Krátké zbraně, přenášené v pouzdře, musí mít prázdnou nábojovou komoru, prázdnou zásobníkovou šachtu a kohout nebo úderník musí být spuštěn/vypuštěn. Dlouhé zbraně musí být přenášeny ústím hlavně k zemi, zásobníky vyjmuté, závěr otevřený, nebo spoušťové ustrojí spuštěné. Za první porušení bezpečnostních pravidel bude uděleno varování, další porušení během  závodu způsobí vyloučení závodníka ze závodu. Manipulace se střelnou zbraní - závodníci nesmí manipulovat se zbraněmi jindy než na přímý pokyn a pod dozorem rozhodčího nebo uvnitř bezpečnostní zóny. Manipulaci se střelnou zbraní se rozumí: ukládání a vyjímání zbraně z pouzdra i v případě, že je tato zbraň zakryta ochranným krytem, a/nebo předávání závodníkovi, odebírání od závodníka, zatímco je zbraň celá nebo částečně v pouzdře. Není-li písemným popisem střelecké situace stanoveno jinak, musí být opasek, nesoucí pouzdro a další související vybavení, nošen na úrovni pasu. Opasek, případně vnitřní opasek či oba opasky, musí být uchyceny v úrovni pasu nebo musí být zajištěn minimálně třemi poutky kalhot či kraťas. Na závodící ženy se vztahují stejné podmínky (viz. výše) s výjimkou toho, že opasek, na kterém je pouzdro a další související vybavení, může být nošen v úrovni boků. Pokud má žena v pase ještě jeden opasek, tak pouzdro a související vybavení musí být umístěno na nižším opasku. Náhradní střelivo, zásobníky a rychlonabíječe by měly být závodníkem nošeny v pouzdrech k tomu navržených. Nošení dalších zásobníků a rychlonabíječů v zadních kapsách kalhot nebo kraťasů je povoleno. Jsou-li u stavu připravenosti požadovány zásobníky nebo rychlonabíječe na stole nebo v podobné poloze, může závodník po startovním signálu tyto pomůcky vzít a mít kdekoli u sebe, přičemž se to nepovažuje za porušení pravidel pro umístění. Není-li písemným popisem střelecké situace či rozhodčím stanoveno jinak, nesmí závodník mezi jednotlivými střeleckými situacemi měnit polohu pouzdra a dalšího souvisejícího vybavení.

Všechny zúčastněné osoby jsou varovány, že správné použití vhodné ochrany zraku a sluchu je v jejich vlastním zájmu a má zásadní význam při ochraně před možným poraněním zraku a sluchu. Všem osobám se důrazně doporučuje používat ochranu zraku a sluchu po celou dobu pobytu v prostorách střelnice. Pořádající organizace může požadovat použití této ochrany u všech osob jako podmínku pro vstup a přítomnost v prostorách střelnice. V takovém případě jsou představitelé závodu povinni učinit vše, aby všechny osoby používaly vhodné ochranné pomůcky. Pokud představitel závodu zjistí, že závodník ztratil ochranu zraku či sluchu v průběhu střelecké situace nebo zahájil střeleckou situaci bez ní, musí závodníka ihned zastavit a po upravení ochrany zraku a sluchu nařídit opakování střelecké situace. Závodník, jenž neúmyslně ztratí ochranu zraku či sluchu během střelecké situace nebo střeleckou situaci zahájí bez této ochrany, má právo zastavit, namířit zbraň bezpečným směrem a sdělit problém představiteli závodu, přičemž platí ustanovení předchozího pravidla. Jakékoli pokusy získat výhodu nebo opakovat střeleckou situaci sejmutím ochrany zraku nebo sluchu po zahájení průběhu střelecké situace budou považovány za nesportovní chování. Pokud má rozhodčí zato, že závodník, připravující se k řešení střelecké situace, má nevhodnou ochranu sluchu či zraku, může závodníkovi, než mu dovolí pokračovat, nařídit úpravu vybavení. V této záležitosti rozhoduje s konečnou platností Range Master.

Závodníci na závodech nesou plnou osobní odpovědnost za bezpečnost veškerého střeliva, které na závod přinesou. Pořádající organizace, ani její činovníci nepřijímají v tomto ohledu žádnou odpovědnost, a to ani odpovědnost za ztráty, škody, nehody, zranění či úmrtí, způsobená osobám či subjektům v důsledku ať již zákonného či nezákonného použití takovéhoto střeliva.

Závodníci na závodech nesou plnou osobní odpovědnost za výstřel směrem mimo vyznačenou a v provozním řádu popsanou bezpečnou dopadovou zónu střelnice. Pořádající organizace, ani její činovníci nepřijímají v tomto ohledu žádnou odpovědnost, a to ani odpovědnost za ztráty, škody, nehody, zranění či úmrtí, způsobená osobám či subjektům v důsledku ať již zákonného či nezákonného výstřelu mimo dopadový prostor střelnice. 

Počet účastníků - maximálně 30.

Startovné 400 Kč.

Prodej nábojů, půjčení zbraní a občerstvení a nápoje zajištěny.


Střelbě Zdar a prudičům Zmar.
Přihláška na nultý ročník Branného trojboje 10. 6. 2018:

Nultý ročník branného střeleckého trojboje.

Propozice a přihlášky.